Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Sannolikhet och statistik åk 3 TEST

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

TEST

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

 • förklara och använda begrepp som hör till området statistik och sannolikhet
 • analysera tabeller och resultat av undersökningar
 • lösa problem på olika sätt som är kopplade till sannolikhet och statistik
 • inhämta fakta från tabeller och diagram

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

- avläsa information i tabeller och diagram

- skapa tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat,

- undersöka sannolikheter i slumpmässiga händelser

 

Du visar din kunskap genom att:

 • Delta i samtal och diskussioner
 • Genom att lösa uppgifter inom sannolikhet och statistik

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Träna på olika matematiska begrepp.
 • Avläsa information i tabeller och diagram.
 • Göra enkla undersökningar och redovisa resultatet i enkla tabeller och diagram.  
 • Lära oss om stapel- och cirkeldiagram samt olika sorters tabeller och deras användning.
 • Arbeta med sannolikhet utifrån tärningar och enkla spel.
 • Prata om slumpmässiga händelser i praktiska och konkreta situationer, till exempel hur stor möjligheten är att bara få sexor när man slår en tärning upprepade gånger.  

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback