Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Värdegrund

Förskolan Skogsbacken Örbyhus, Tierp · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Den gyllene regeln Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig.

Kartläggning barnens intresse:

Naturen

Idrottshallen

Kunskap kroppen, nyckelpigor

Besöka biblioteket

Utforska ny miljö inne tillgänglighet

Specifika läromål:

Att vara en bra kompis/ förebilder

Lyssna på varandra

Förstå konsekvenser 

Trygghet, våga ta för sig

Vad krävs av oss vuxna:

 Att vi är lyhörda, uppmärksamma på vad barnen gör. vad barnen är intresserade av.

Vi är förebilder för en trivsam ljudnivå.

Vad krävs det av miljön:

Att barnen ser vad som finns tillgängligt / stationstavlan. 

Att vi tillsammans med barnen skapar en trivsam miljön 

Aktiviteter / utmaningar till barnen:

Idrottshallen Våga pröva ny utmaningar.

Promenader där kommunikationen mellan barnen-pedagogerna får utvecklas

Arbetar och bearbetar boken Vännerna i kungaskogen.

Roliga och gemensamma stunder som utvecklar den sociala/ värdegrunds utveckling.

Hur dokumenterar vi:

 foto, lärlogg, media, böcker och genom bloggen


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter