Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Svenska

·

Årskurs:

9

Fg Pop & Politik (Sv)

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 november 2019

En låt tillkommer av en anledning - det måste naturligtvis finnas en låtskrivare, men det måste dessutom finnas något som motiverar låtskrivaren (låtens motiv). Kärlek, fester och ensamhet osv är vanliga teman men motivet kan också vara förtryck, orättvisa osv. Ni kommer att tilldelas vars en låt av olika artister. De låtar ni tilldelas är skrivna av människor som reagerat på någonting i samhället. Låtarna har blivit till i olika länder och vid olika tidpunkter.

Arbetssätt & Lektionsplanering

Arbetet kommer att ske parallellt i svenska, SO och musik. Ni ska skriva en analys av låttexten, där ni kopplar innehållet till de historiska händelser i samhället ni tror har inspirerat författaren till att skriva låten. Ni kommer alltså att behöva hitta fakta om själva låten, låtskrivaren och händelser i samhället vid en viss tid. Allra först ska ni hitta er låttext, läsa igenom den och fundera på vad ni tror att den handlar om.  

Sök först via www.allmusic.com, sedan via www.ne.se och till sist fritt. Använd gärna vår länklista på hemsidan.

Ni ska också skriva en politisk text i form av en dikt. Dikten ska kunna gå att tonsätta. Det är att rekommendera att använda ett fast, rimmat versmått, men det går bra att prova att få texten att låta slagkraftig och som en god helhet med tonsättningen också på andra sätt. 
 

Svenskan - innehåll och inriktning

Du ska visa att du känner till:

– hur upphovsmannen har påverkat hur verket ser ut och vad det handlar om. 

– bakgrunden till låten; historiska och politiska omständigheter.

Detta sker genom att du analyserar låten. 

Du ska också visa att du förmår kommentera en händelse eller strömning av politisk karaktär med hjälp av en dikt som sedan tonsätts. Kommentaren ska inte vara skriven i löpande text. 

 


Läroplanskopplingar

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Politisk kommentar i diktform
Fg - Matris Kvalité på skrift
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter