Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska åk 2

Vretaskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Vi kommer arbeta med engelskans olika delar genom olika temaområden. Vi kommer träna på att lyssna och förstå, tala, läsa och skriva på engelska.

Undervisning

I åk 2 arbetar vi för att eleverna ska utveckla en förmåga att förstå och tolka talad engelska. De ska även utveckla förmågan att formulera sig i tal och använda olika strategier för att förstå det som sägs och kunna prata själva på engelska. Vi kommer utgå från materialet Learn English med olika interaktiva övningar. Vi lär oss bl.a. genom att:

 • tala engelska
 • uttala engelska ord och fraser
 • lyssna på engelska från olika medier
 • lyssna på engelska instruktioner
 • säga ramsor och sjunga sånger
 • läsa ord på engelska 
 • skriva ord på engelska

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka dig muntligt på engelska
 • lyssna på engelska från olika medier
 • sjunga sånger och säga ramsor
 • läsa enkla ord på engelska 
 • skriva enkla ord och uttryck

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback