Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Barns identitetsskapande Bullerbyn 2019-2020

Bäckängens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 8 september 2019

Vi arbetar med att skapa trygghet i gruppen genom språkliga aktiviteter som ger barnen tillfällen att se sig själva både som del av en helhet och som en självständig individ.

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

  • Vi vill skapa trygghet i gruppen.
  • Vill skapa tillfällen att stärka både Jag-och Vi -känsla.
  • Vi vill skapa tillfällen där barnen ser sig själv både som en del av helhet där de stärks som individ. 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

  • Vi vill stärka deras identitesskapande
  • Vi vill ge barnen ökad självständighet och inflytande över sin vardag
  • Vi vill ge barnen verktyg att få överblick över sin vardag på förskolan
  • Vi vill öka deras rumsuppfattning och tidsuppfattning.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi arbetar mycket med barnens ordbilder för att stärka barnens egen identitet och för att kunna ge dem en överblick över vardagen i verksamheten samt att ge barnen  ett ökat inflytande.

Varje dag sätter barn och vuxna up sitt kort vid rätt ordbild så att barnen får en översikt över vilka barn som är i verksamheten just den dagen.

 

Ordbildernar används också då vi i en Storsamling går igenom vilka barn som är i verksamhet, vilka som är hemma eller vilka som är sjuka.

 

Genom att sätta upp ett bildschema över dagens händelser får barnen en överblick på vad som skall göras under dagen.

 

Genom att använda oss av barnens ordbilder vid flera tillfällen i verksamheten ger vi barnen chansen att bli mer självständiga vid exempelvis köbildning till någon aktivitet.

 

Barnen diskuterar ofta vilken dag det är och vilken dag det kanske ska hända något särskilt, hemma eller i verksamheten. Med hjälp av färgerna kan de barn som ännu inte lärt sig namnet på veckodagen ändå beskriva vilken dag de menar. Det är också ett sätt för oss vuxna att bli tydligare genom att vi kan nämna både dag och färg då vi vill upplysa barnen om någon händelse som sker på en bestämd dag. 

 

Vi använder oss också av veckodagssången för att på ett lustfyllt sätt lära in veckodagarna och dess följd.

Alfabetet leder till mycket diskussioner mellan barn-barn och barn-vuxna.

Ex.”Det här är min bokstav. Vilken är din”

”Där är din bokstav”

 Barnen talar ofta med varandra om när de fyller år. Med hjälp av vårt årshjul har barnen ett visuellt stöd för vilken månad deras födelsedag inträffar.

Ålder är ofta till grund för diskussioner bland barnen. Vi har valt att sätta upp siffror på en dörr. Barnen får sätta sitt namn under den siffran som visar så många år de är. När de fyller år får de flytta sitt namn.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Fortlöpande arbete under höst 2019 vår 2020

 

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter