Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska, Historia

·

Årskurs:

4 - 5

Vikingatiden och Asatron

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

VIKINGATIDEN Vilka var vikingarna? Hur levde människorna under vikingatiden? Vad trodde vikingarna på? Hur reste vikingarna och varför? Hur bodde vikingarna? Kan vi än idag se några tecken från vikingatiden?

Undervisningens innehåll:

  • Läsa i böcker
  • Se på olika filmer
  • Göra arbetsuppgifter
  • Diskussioner
  • Göra en egen Vikingabok

Lärandemål:

  • Att kunna förstå och använda historiska begrepp. 
  • Utveckla en historisk referensram genom att kunna namn och ordningsföljd på tidåldrarna före och efter vikingatiden.
  • Hur vikingaskeppen revolutionerade utbytet med övriga Europa.
  • Jämföra vikingatidens och nutidens levnadsvillkor.
  • Källor, hur kan vi veta det vi vet om vikingatiden?

Bedömning:

- Genom att aktivt delta på lektionerna.

- Göra en egen bok i BookCreator.

- Läxförhör på begrepp.

- Redovisning i mindre grupp kring en fördjupningsuppgift.


Läroplanskopplingar

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback