Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Klara svenskan - Språklära

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Gärna eller hjärna? Jul eller hjul? När och hur använder vi de olika ljuden? I boken "Klara svenskan" kommer vi lära oss om stavning med ng-, m-, j-, tj-, sj- och å-ljuden. Vi kommer även lära oss om bokstäverna i alfabetet och vilka som är vokaler och konsonanter, samt meningsbyggnad och hur vi använder oss av skiljetecken. Vi kommer även lära oss om olika ordklasser och språkbruk.

Alfabetet:

 • Alfabetets bokstäver
 • Alfabetisk ordning
 • Vokaler och konsonanter
 • Egennamn

Meningsbyggnad:

 • Meningar
 • Stora skiljetecken
 • Kommatecken
 • Dialog

Stavning:

 • Ng-ljudet
 • M-ljudet
 • J-ljudet
 • Tj-ljudet
 • Sj-ljudet
 • Å-ljudet

Ordkunskap:

 • Hur man använder en ordbok
 • Synonymer och antonymer
 • Klassificering 
 • Sammansatta ord
 • Särskrivningar 
 • Förkortningar

Ordklasser:

 • Substantiv och dess böjning
 • Verb och dess böjning
 • Adjektiv
 • Prepositioner

Språkbruk:

 • Dialekter i Sverige
 • Vardagsspråk - slangord
 • Minoritetsspråk

 

Syfte och mål:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket och dess uppbyggnad. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • lära dig olika texters struktur och uppbyggnad, både enskilt och i grupp. 
 • läsa och skriva olika sorters texter, både enskilt och i grupp. 
 • skriva, både för hand och med hjälp av digitala verktyg. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen
Klara svenskan Språklära Årskurs 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter