Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrundsarbete på stjärnan ht-19

Östra Karups förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Verksamheten på Stjärnan ska genomsyras av vår värdegrund! Vi vill att barnen ska känna trygghet och gemenskap i gruppen. En grupp där vi respekterar och lyssnar på varandra på varandra. Alla ska få känna sig värdefulla och trygga. Det ger oss en trygghet och en plattform att utvecklas från.

 

Mål: Förtydliga för barnen vad en god kamrat är och varför man ska vara det. Detta för att alla ska känna sig trygga, sedda och må bra. 

I Kamratrelationer vill vi utveckla förmågan till omtanke och empati.

Syfte: Få en väl fungerande grupp med harmoniska och trygga barn. Vi menar att den sociala förmågan är en betydelsefull grund. Barnen ska lära sig mer om samarbete, att alla är olika men lika bra ändå.

Vad säger Lpfö?
Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.
 
Forskning: 

 

Skolverket skriver att barn och elever ska inte bara inordnas i det samhälle vi redan har, de är också med­ skapare av det samhälle som vi tillsammans varje dag är med och formar. Demo­kratin och de mänskliga rättigheterna behöver ständigt återskapas och var och en behöver kunskap om vad detta medför och vilket ansvar det innebär.(  "förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder" Skolverket)

 Att utveckla bilden av sig själv och att känna igen sina känslor, inse att andra också har känslor, och att dessa är möjliga att förstå. är grundläggande för all fortsatt utveckling, och därmed centralt i förskolans verksamhet.( Kärnämnen i förskolan 2014, Bruce& Riddersporre)

 

Den ideala förskolan och skolan är inte en plats fri från alla motsättningar och en stor del av värdegrundsuppdraget innebär just att bemöta motsättningar, använda dessa och lära av dem. ( "förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder" Skolverket)

 
 
 
 
 
 

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter