Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Klimat och klimatförändringar - Häftet

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 september 2019

Här kommer det första häftet som vi skall arbeta med den här terminen, det som kommer att handla om framförallt klimatet och klimatförändringar.

 

Namn:                                                                                                    Klass:                         

 

Geografi för årskurs 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Klimat och klimatförändringar

 

 

 

Av: Marcus Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 Hej och välkomna!

 

Det här är geografikursen för er som läser geografi i grundskolan, årskurs 9.

 

Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. En bra start på denna kurs tycker jag blir att kika på mina youtube filmer som heter: klimat och väder. Svara sedan så gott och utförligt du bara kan, på frågorna nedanför. Du kan också använda geografiboken till vissa frågor och isåfall har jag skrivit sidnumret efter själva frågan. Lycka till!

 

 

 

 1. Vad är klimat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vilka olika typer av klimat finns det på jorden? (sid. 37-44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vad är egentligen det värsta som kan hända? Är det så farligt om klimatet förändras? De tänkte jag berätta lite mer om nu. Därför vill jag att du kör igång min video som heter Klimatförändringar och svarar på frågorna nedan så gott du bara kan. Du kan också använda geografi boken till att svara på de flesta av frågorna, isåfall finns sidnummer angivet efter själva frågan. Lycka till!

 

 

 

 1. Vad är det som gör att klimatet förändras? Ge exempel! (sid. 298-304)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hur och varför har klimatet förändrats de senaste 200 åren? (sid. 298-304)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vad är växthuseffekten? (sid. 298)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vilka konsekvenser kan ett varmare klimat få? Ge exempel! (sid.302-304)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hur kommer klimatet bli i framtiden tror du? (sid.302-304) Diskutera gärna med någon i klassen och berätta vad ni kom fram till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns vissa saker vi människor kan göra för att försöka förbättra miljön och klimatet. Det finns vissa saker vi alla kan göra för att minska klimatförändringarna och växthuseffekten. Det är därför viktigt för dig som elev att känna till sådana saker. Jag vill att du går in på min youtube video som heter: Vad kan du göra för att hjälpa & förbättra miljön och klimatet?  Svara sedan på frågorna nedanför så gott du kan.

 

 

 

 1. Ungefär hur stor del av växthusgasutsläppen står vår biltrafik för i Sverige?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Vad tycker du om det? Resonera gärna med en klasskamrat och berätta vad ni kom fram till.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. Varför är flygresande så dåligt för miljön?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 4. Vad betyder dumstring?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 5. Varför är det dåligt ur miljösynpunkt att julhandeln hela tiden ökar?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 6. Varför är det bra att köpa saker begagnat ur miljösynpunkt?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 7. Vad mer kan man göra för att minska utsläppen? Ge exempel!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 8. Vad tror du är det bästa vi kan göra för att minska utsläppen? Utveckla ditt svar!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Betyg på häftet:

   

   

   

   

                  För E                 För C                      För A

 

Kunskap samt

förstå kopplingar och  samband

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 

 

 

 

 

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Förstå geografiska begrepp

 

 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

samla information

beskriva mönster

föra resonemang

förstå kopplingar

förstå konsekvenser

 

 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 

 

 

 

 

 

 Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

Samtala

föra resonemang

 

 

 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback