Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Läsprojekt 8C - v.35-40, ht 2019 Känn på litteraturen

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Under fyra veckor kommer vi läsa böcker och jobba med reflektionsfrågor kring det vi läst. Detta kommer kräva att vi läser ett visst antal sidor i veckan för att kunna klara av de frågor som ges. Arbetet kommer avslutas med att vi kommer ha boksamtal i grupp utifrån samma system som nationella provet tala åk 9.

Tidsplan

v 35-40

Arbetssätt

Du kommer läsa ett förutbestämt antal sidor i veckan för att sedan på en lektion i veckan jobba med de som du läst. Titta nedan för att se schemat över när du måste ha läst de sidor som angivits. För att kunna hinna läsa till varje vecka så måste du nog läsa en del hemma. Tänk på att det är väldigt viktigt att ha hunnit läsa det antal sidor som står angivet till varje vecka.

 

Förföljaren  (Liam,Tobias, Alice E, Isak)

v37 (måndag) Läs fram till sidan 63

v37 (fredag) Läs fram till sidan 122

v38 (torsdag) Läs fram till sidan 181

v39 (torsdag) Läs fram till sidan 255

 

Sandor Slash Ida ( Oliver, Max, Sofie, Julia  )

v37 (måndag) Läs fram till sidan 75

v37 (fredag) Läs fram till sidan 151

v38 (torsdag) Läs fram till sidan 225

v39 (torsdag) Läs fram till sidan 284

 

Ondskan (Matilda, Alva Sv, Alma H, Linus)

v37 (måndag) Läs fram till sidan 81

v37 (fredag) Läs fram till sidan 146

v38 (torsdag) Läs fram till sidan 219

v39 (torsdag) Läs fram till sidan 283

 

Hon går genom tavlan, ut ur bilden (Jesper, Alva St, Alice HL, Klara)

v37 (måndag) Läs fram till sidan 56

v37 (fredag)  Läs fram till sidan 114

v38 (torsdag)  Läs fram till sidan 174

v39 (torsdag) Läs fram till sidan 296

---------------------------------------------------------------------------------------------------

v40 skriva sammanfattning om boken

v40 examination muntliga samtal i grupp

 

Grupper för boksamtal känn på litteraturen 8c

 

Grupp 1 Måndag Alice Förföljaren, Sofie (sandor) Alma H (Ondskan) Alice HL (tavlan) Jesper (tavlan)

 

 

Grupp 2 Torsdag Liam (förföljaren), Isak (förföljaren) Oliver (sandor) Julia sandor, Matilda (Ondskan), Klara (tavlan)

 

Grupp 3 Fredag Tobias förföljaren, Max (sandor) Alma Sv (ondskan)Linus (ondskan) Alva St (tavlan)

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Matriser i planeringen
Matris till läsprojekt svenska åk 8
Uppgifter
Läsläxa v37 måndag
Läsläxa 37 fredag
Läsläxa v38 torsdag
Läsläxa v39 torsdag
sammanfattning av bok v40 måndag