Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Babblarna

Abacus Montessoriförskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Presentera en babblare i taget för barnen och ha olika aktiviteter kring dessa.

Det vi kommer börja med är att presentera babblarna var för sig och arbeta med en babblare i taget. Vi kommer att prata om dess egenskaper, färger samt planera in aktiviteter till de olika babblarna. 

Doddo symboliserar social kompetens

Bibbi symboliserar matematik och problemlösning

Babba symboliserar språkkunnighet

Bobbo symboliserar motorik och rörelse

Diddi symboliserar kreativitet och skapande

Dadda symboliserar naturvetenskap


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter