Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Kapitel 1-5 amigos uno

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Hälsningsfraser, mående, siffror, berätta om dig själv, djur

Tidsplan

 • Vecka 35 - 46

Förmågor att utveckla

 • Syfte
 • M2 4
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2 4
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2 4
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2 4
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Centralt innehåll
 • M2 4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2 4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2 4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2 4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2 4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2 4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2 4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2 4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2 4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Mål

Du ska kunna:

hälsningsfraser

tala om hur du mår

siffror 0-20

presentera dig själv; namn, ålder, var du bor, hur du bor, varifrån du kommer, språk och djur 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

* texter enskilt och i par/grupp

* lyssna på sånger och texter

* övningar till texterna enskilt och tillsammans

 

Bedömning

 

Det som bedöms är:

förståelse av texter

den skriftliga kommunikationen

användandet av ord och de grammatiska strukturerna i kommunikationen

hörförståelse


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
kapitel 1 - 5 amigos uno
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter