Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Addition och Subtraktion

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Nu ska vi arbeta med addition och subtraktion! I det här arbetsområdet kommer du att få träna på olika sätt att räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter. Du ska också få träna på att visa hur du tänker när du löser problemlösningsuppgifter. Om du inte är säker på huvudräkningsstrategier vid addition och subtraktion kommer du att få repetera detta, det är viktigt att du kan de talen snabbt och säkert!

Lärandemål

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
  • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsstrategier och algoritm

 

Begrepp

siffra, tal, utvecklad form, tallinje, jämna tal, udda tal, avrundning, addition, subtraktion, term, summa, differens

 

Bedömning

Bedömning sker löpande under arbetsområdet. Detta görs genom tester och i enskilda samtal med eleven. Eleven visar också sina kunskaper i en diagnos vid arbetsområdets slut

 

Undervisningens innehåll

Vi har gemensamma individuella genomgångar där vi repeterar och tränar på olika räknestrategier

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid huvudräkning och vid problemlösning

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder

Vi arbetar enskilt och ibland med mattekompis

Vi färdighetstränar med hjälp av läroboken, arbetsblad, iPad och laborativt material

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback