Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lek och samspel

Solsidans förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Under höstterminen vill vi medvetet använda leken för att lära känna varandra och utvecklas i samspel och kommunikation.

 

Var är vi?

 Vi är en ny grupp barn i åldrar 4-5 som kommer från förskolans olika avdelningar. Vi vill skapa en vikänsla och lära känna varandra.

Vi ser leken som ett sätt att lära känna varandra och att utvecklas i kommunikation och samspel.

Barnen leker varierat och ibland i nya konstellationer efter bara 4 veckor tillsammans i den nya gruppen.

 

 

Vart ska vi?

Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

 

Vi vill träna på lekkompetenserna:

* Turtagning

*Lekens språkliga samspel. Vi kan beskriva leken. Hur leker man här, vad hände sen?

*Strategier att ta sig in i leken. Tex att ge sig själv en roll i leken, ge en ytterligare lekide till den leken som finns. Att skapa en lek brevid den befintliga som sen kan gå ihop med den som fanns först.

*Att vara kvar i lek en längre stund. 

 

Vi vill också att barnen:

# ska få chans att hitta nya lekkonstellationer.

# ska se att vi kan lära oss saker av varandra.  

 

  


Hur gör vi?

 

Den spontana leken:

 *Vi delar in barnen i mindre grupper så ofta som möjligt under dagen, t.ex. några ute, några inne och i lekhallen.

* Vi lyfter fram de lekkompetenser vi ser att barnen använder spontant och bekräftar det positiva vi ser.

* Vi vill vara stöttande i leken där det behövs.

 

Den planerade leken:

*Mindre lekgrupper på tisdagar och onsdagar. Alla barnen ingår i en lekgrupp. På tisdagar har två grupper lektid inne och resten av barnen är ute. På onsdagar träffas de två andra grupperna och resterande barn är ute på gården. Innehållet i grupperna kommer att variera utifrån de behov och intressen som finns gruppen.

* Vi vill lära barnen regellekar. Ev på utegården.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter