Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

LPP No Åk. 2

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 26 september 2019

NO Åk. 2

Syftet med undervisningen

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Det här ska du lära dig.

 • Växter och djur, samspel
 • Luft och tryck
 • Kraft och rörelse 
 • Rymden

Så här kommer vi att arbeta.

 • Titta på olika filmer 
 • Söka information på olika webbsidor
 • Vara ute i naturen och utforska 
 • Läsa fakta om olika växter och djur 
 • Genomföra olika experiment 
 • Göra en bok om rymden

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 • Att du aktivt deltar på lektionerna i relation till lektionsinnehållet
 • Att du reflekterar muntligt och skriftligt över ditt lärande inom ämnesområdet vi arbetar med 
 • Att du muntligt och skriftligt redovisar lektionernas innehåll

Läroplanskopplingar

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback