Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Enkla mekanismer och uppfinningar

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Människor har använt enkla mekanismer väldigt länge och använder dem än i dag. Detta för att underlätta vår vardag. Vi ska ta en liten titt på hur de fungerar och hur de kan sammarbeta för att skapa mer avancerade mekanismer.

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer vi att undersöka de fem enkla mekanismerna; kilen, hävstången, hjulet, lutandet planet och skruven. Syftet är att genom att studera andras konstruktioner och tillverka egna förstå hur de fungerar och vad de används till.

Om man tittar på en osthyvel ser man en bit metall som används för att ta en bit ost och en bit plast som används som att handtag. Ett tränat öga samt kunskap kring tekniken ska se att osthyveln är ett tekniskt system som har hävarmen och kilen som komponenter.

Elevens mål

Ni ska kunna:

  • använda och förstå de begrepp vi använt i arbetsområdet
  • tillverka egna konstruktioner efter enkla instruktioner
  • göra skisser och ritningar till de tillverkade konstruktionerna
  • känna till lite om teknikens utveckling

Arbetssätt

  • Genomgångar i klassrummet
  • diskussioner och samtal
  • förklarande filmer och bilder som komplement till lärarens genomgångar
  • bygga en enkel teknisk lösning
  • fördjupning i en valfri uppfinning eller uppfinnare

Bedömning

Ni kommer att

 bedömas kontinuerligt baserat på deltagande och prestation under lektionerna och arbetet med er fördjupning och er konstruktion.

Reflektion

Kan du hitta någon annan teknisk lösning som är uppbyggd med en eller flera mekanismer?

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
matris till teknik och mekanism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter