Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktiviteter i vardagen

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Aktiviteter i vardagen

Syfte

Utveckla sin förmåga till självständighet och delaktighet i vardagen.

Mål

  • Jag medverkar i aktiviteter i vardagsmiljö. 

Innehåll

  • Jag arbetar enskilt eller i grupp.
  • Jag deltar i vardagsaktiviteter inomhus och i utemiljön.
  • Jag medverkar i resonemang om trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  • Jag övar på att använda olika redskap som finns i hemmet.
  • Jag övar på och resonerar om olika händelser som förekommer i vardagen.
  • Jag ser på film eller i böcker inom uppgiften.

Bedömning

  • Jag medverkar i de olika momenten.

 

 


Läroplanskopplingar

planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,

reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Samband mellan mat och hälsa.

Lekar, danser och idrotter samt deras regler.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.

Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.

Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback