Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG07

Future Assignment English 7

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 september 2019

In this assignment you are going to write about what you think might happen in the future.

You are going to write a text in which you share something you think might happen in your future. It could be information about a possible career you are interested in or details about an education you hope to attend. Another focus could be a text about the society you think awaits for you, or the ideal grown up life you hope to live.

The core of the text is your own thoughts, but you also need to support your ideas with information from sources. The sources should be in English, and consist of at least one written and one oral source. The sources should be listed at the end of the text, together with a comment on how you can assess the reliability of the sources. Please find more information in the separate source criticism document in the hand-in folder.

The length of the text should be 1 - 2 pages in a Word document, font size 12, and 1,5 spacing. You will get feedback to your text from both classmates and your teacher, and then hand in a second draft of the text. In the second draft of the text, you should also include at least 5 rhetorical devices to your text. The rhetorical devices should be marked in your text (preferably in yellow), together with a comment on what device is being used.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Matriser i planeringen
Future Assignment
Uppgifter
Future Assignment hand in
Future Assignment second draft