Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO- Trafik

Vällsjöskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 24 september 2019

I detta arbetsområde ska vi arbeta med trafik och trafikregler.

Syfte - Varför?

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska känna till hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt för sig själv och för andra. 

Centralt innehåll - Vad? 

 Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

Arbetssätt - Hur?

I detta arbetsområde kommer vi arbeta genom att; 

- Tillsammans gå promenader i närområdet och leta efter trafikskyltar i närområdet. 

- Dokumentera genom bild och foto.  

- Arbeta i mindre grupper. 

- Diskutera om trafikregler och "säker" cykel. 

- Vi kommer ha en trafikdag där eleverna har sin cykel med sig och vi går igenom vad en "säker" cykel innebär, tränar på att cykla tillsammans i grupp och hur vi tar oss fram på ett säkert sätt.  

Bedömning:

Du visar att du kan genom att;

 - Aktivt deltar på lektionerna.  

-  Återberätta till bilder tagna från promenaderna.

-  Delta i diskussion. 

-  Samarbeta med andra i olika aktiviteter som kommer ingå i ämnesområdet.  

-  Återberätta innehållet från våra diskussioner om trafikregler. 

-  Kunna visa och berätta vad en "säker" cykel innebär.  


Läroplanskopplingar

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter