Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

A weekend in London

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Plan a trip to London with your friends. What would you like to do? Write 8 dialogs individually and then you are going to work in groups and speak.

Förankring i kursplanens syfte

 • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • Reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Elevernas förkunskaper är av mindre relevans i detta lärområde medan förmågan att samarbeta är av större vikt.

Innehåll

 • Texter från olika medier
 • Skriftliga instruktioner och beskrivningar
 • Skriftlig information
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften
 • Skriftliga beskrivningar och instruktioner
 • Samtal och diskussioner samt argumentation

Bedömning

Elevernas förmågor bedöms formativt under lärområdets gång mot kunskapskraven

 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
 • Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
 • Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion
 • I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om några företeelser i England

 

Konkretisering av mål

Eleverna har en instruktion att följa samt ramar att förhålla sig till. I manualen framgår vad vad eleverna förväntas göra och uppnå. Vi kommunicerar syfte och mål såväl muntligt som skriftligt som en del av uppstarten av lärområdet.

Arbetssätt

Mål:

 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter. Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

A weekend in London.

För att du ska utöka din kommunikativa förmåga i engelska, ska du skriva åtta dialoger. Dialogerna ska utspela sig under en helg i London. Du kommer att bli bedömd på skriftlig och muntlig engelska.

 Dialogerna, som du skriver individuellt, ska lämnas in för bedömning.

På onsdag vecka 40 kommer ni delas in i små grupper. Vecka 43 är det redovisning - eller Showtime..

Ni ska fördela era gemensamma dialoger, som ni ska spela upp för klassen vecka 43. Ni skall även tillsammans skriva och genomföra lämpliga övergångar mellan dialogerna.

Du och en vän har vunnit en resa till London. Ni har båda kunskaper i engelska och har som ambition att öka era kunskaper ännu mer genom att prata så mycket engelska som möjligt. När du skriver dialogerna behöver du kanske hämta information på nätet. När du behöver söka ord, använd en bättre sökmotor än Google Translate. T.ex bab.la

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Written assignment in English, A weekend in London
Engelsk muntlig produktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter