Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Learn English 3

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

I ämnet engelska kommer du att få lära dig nya ord och uttryck, skriva och samtala på engelska samt läsa engelska texter av olika slag. Vi kommer att jobba med vardagsnära teman som Wild Animals, Lunch Time och After School. Engelska är nyckeln till den stora världen och under arbetets gång är målet att du kommer få en större kunskap i ämnet.

Mål

Konkretiserade mål

Lyssna och läsa:

 • förstå enkla muntliga instruktioner på engelska
 • kunna läsa och känna igen några enkla ord
 • kunna samtala och föra dialoger
 • förstå sånger och ramsor
 • förstå ord och fraser i närmiljön

 Tala, skriva och samtala:

 • göra enkla presentationer, beskrivningar
 • göra sig förstådd med ord och fraser 
 • kunna skriva några enkla ord och meningar

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

 • Vi utgår oftast från arbetsboken Learn English
 • Vi lär oss nya ord och fraser kopplat till ett område i arbetsboken
 • Vi tränar engelskt uttal
 • Vi tränar på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket
 • Vi ser på korta filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i samtal och diskussioner: att du vågar uttrycka dig på engelska i olika sammanhang.
 • förstå enkla instruktioner på engelska.
 • skriftliga uppgifter som görs under lektionerna. 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen
ENGELSKA åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter