Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

3

Människokroppen

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Vi ska arbeta med människokroppens olika delar och sinnen.

Syfte - förmågor och kunskaper som du kommer att få träna dig på!

Du ska få lära dig:
Vad våra kroppsdelar heter och vilken funktion de har.
Vilka sinnen vi har och vad vi använder dom till.
Vilka känslor kroppen kan uttrycka.

Undervisning och arbetsformer 

 Du kommer att få:

  • titta på film
  • läsa och diskutera faktatexter
  • arbeta med arbetsblad och andra skrivuppgifter
  • dokumentera ditt arbete
  • tillsammans med en klasskamrat väljer du att fördjupa dig i någon kroppsdel

Bedömning av arbetet

Jag kommer att bedöma hur väl du:

  • deltar i diskussioner som handlar om människokroppen.
  • skriver faktatexter 
  • redovisar ditt arbete inför en grupp
  • kunskapsprov

 

Vad ska du kunna efter arbetsområdet? Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Kroppen åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter