Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Nivå 1: Universums skapelse

Gemensamt i Sandviken, Sandviken · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Nivå 1 kommer att lära dig om sekulära livsåskådningar och kristna trosuppfattningar. Du kommer att fördjupa dig om resonemang om universums skapelse, gudsbilder och människosyn.

Nivå 1 kommer att lära dig om sekulära livsåskådningar och kristna trosuppfattningar. Du kommer att fördjupa dig om resonemang om universums skapelse, gudsbilder och människosyn.
 
Du kommer att läsa kapitlen "Religion och vetenskap", "Sekulära livsåskådningar" och "Kristendom" på NEs läromedel.
 
Du kommer att visa det du lärt dig genom att göra en resonemangskedja som stegvis förklarar sambandet mellan resonemang om universums skapelse, gudsbilder och människosyn. Din resonemangskedja presenterar du enskilt vid ett muntligt seminarium, men du kan förbereda dig tillsammans med andra elever.
 

 

Läs mer här: https://www.feke.online/religionskunskap-1/nivå-1 


Läroplanskopplingar

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.

Matriser i planeringen
Nivå 1: Universums skapelse
Uppgifter
Nivå 1: Resonemangskedja

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback