Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Grafer, funktioner och räta linjens ekvation

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vi arbetar med att lära oss om linjära funktioner

Syfte

Efter avslutat område ska du kunna följande; 

 • Kunna beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Kunna använda formler som beskriver linjära funktioner och proportionalitet
 • Kunna använda räta linjens ekvation

Tidsplanering

 • V.36-39 Genomgångar, gruppdiskussioner och eget arbete
  • länk till arbetsuppgifter Arbetsuppgifter (Finns även utskrivna om man vill ha ett häfte och arbeta i)
  • Genomgångar finns också att titta på Genomgångar
 • V.39 tisdag - testa om du kan det grundläggande delarna med hjälp av diagnosen i google drive. Repetera med hjälp av Baslägeruppgifter eller fördjupa dina kunskaper med hjälp av röda uppgifter och hög höjd-uppgifter. 
 • v.40 tisdag 1 okt, Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov;  9a1 no/mattelektionen, 9a2 matte/engelskalektionen. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Generell bedömningsmatris läsåret 19/20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter