Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 4

Grupp vit/blå födda 2015

Östhammar kommuns nätverk i förskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Barnen ska lära känna varandra och känna sig trygga så att dom blir lyhörda, vågar komma till tals och bli lyssnade på. Vi kommer att träna på spelregler, turtagning, prepositioner och tålamod. Vi kommer att ge barnen olika uppdrag där enklare instruktioner ges för att träna förståelse i både ord och handling.

Syfte:

      •  Att barnen ska lära känna varandra över avdelningarna.

      •  Att barnen ska känna sig trygga 

Avdelningens mål:

Att lära barnen att visa hänsyn till varandra, respektera varandra samt att våga ha roligt tillsammans med andra barn utanför sin egen avdelning.

Aktivitet/metod

  • Utflykter 
  • Lekar
  • Rörelse
  • Sagor
  • Sång
  • Lekstationer

När? Var? Hur? Varför?

Aktiviteterna sker i:

  • gruppverksamheten
  • samling
  • genom uppstyrd lek där instruktioner ges

 

Resultat - hur blev det?

 

 

 

 

 

 

 


Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter