Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 3

Delaktighet och inflytande 2

Tegelbrukets förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Delaktighet och inflytande är ett målkluster som vi arbetar med året om. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

 

 Upprättat den 13/9 av Katthult


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Vi pedagoger har lärt känna barngruppen och barngruppen har hunnit bekanta sig med nya lärmiljöer. Barnen har inflytande över hur vi tillsammans vill ha det på avdelningen, dvs, normer och regler, demokrati, rättigheter och skyldigheter. 


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Nu när vi har bestämt olika normer och regler tillsammans med barnen vill vi att de lär sig ta ansvar för sina egna handlingar. Vi vill att de får en förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta med varandra, hantera konflikter, fungerar enskilt och i grupp.

Vi vill att barnen lär sig att bli självständiga i sina beslut och att de får en förståelse för att alla människor har olika behov och är olika. De ska kunna ha hänsyn för varandra och hjälpa varandra. 


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Vi skapar gemenskap i barngruppen med hjälp av våra Katthults möten, gemensamma samlingar där barnen får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande där vi tar gemensamma beslut.

Vi har tillgängliga lärmiljöer där barnen kan vara självständiga och våga lita på sig själva.

Vi är närvarande pedagoger både inomhus och utomhus för att ha ett bra bemötande och förhållningssätt till varandra. 

Vi arbetar medvetet för jämställdhet och likvärdighet. 

 

Kärnämnen:

-Sjävbild

-Intersubjektivitet

 

Dokumentation

Vi dokumenterar våra möten och barnens inflytande i olika beslut. 

Vi dokumenterar barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.

 

 

 

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter