Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Alla årskurser

Alla lika olika - sh

Dahlander Kunskapscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Inför lagen är vi alla lika, vi har alla lika värde enligt MR, men när vi tittar oss omkring ser vi att ingen människa är den andra lik - hur hänger det ihop?

Den här planeringen handlar om området i kursen som dels handlar om att vi alla har lika värde, alltså de mänskliga rättigheterna, dels är vi alla olika t ex på grund av olika utbildning, olika religion, olika kön, olika socioekonomisk bakgrund.  Hela området syftar till att du ska kunna visa att vi faktiskt kan vara både olika och lika samtidigt och hur det är en viktig del av demokratin.

Du ska förstå hur det svenska rättssystemet fungerar och hur våra olika livsförutsättningar kan påverka hur det går för oss i samhället.

Du använder MR som utgångspunkt.

Diskrimineringsgrunderna är centrala.

Analysverktyget handlar om att förstå orsaker, konsekvenser och föreslå åtgärder.

 


Läroplanskopplingar

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lag och rätt