Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Bokcirkel - lässtrategier

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi läser "Eldens hemlighet" i grupper. Vi använder oss av 5 lässtrategier.

Mål för elev

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Du ska lära dig att använda dig av lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Genomförande

Vi har bokcirkel, där klassen är uppdelad i grupper, med fem elever i varje grupp. Alla grupper läser en och samma bok, "Eldens hemlighet". Inför varje vecka läser ni ett x antal sidor samtidigt som ni i läxa/under lektionen använder er utav en lässtrategi. Veckan därpå har vi boksamtal med hjälp av lässtrategierna. Lässtrategierna går runt i gruppen. Alla fem i gruppen kommer att använda sig av alla lässtrategier. 

Lässtrategierna: Cowboy, spågumman, detektiven, reportern och konstnären

Redovisning

Ni använder er av ett protokoll. Där står vilka sidor ni har läst, vilken lässtrategi ni haft varje vecka, vad tar ni upp i er grupp och om ni har gjort det ni ska.

Elevinflytande

Skriftlig och muntlig utvärdering i början och i slutet av arbetet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller läsning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback