Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

första världskriget

Hökarängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 september 2019

Första världskriget Det tar sin början i Europa och utvecklas till ett krig som förs över hela jordklotet.

När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna:

 • orsaker till världskriget

 • ge exempel på viktiga händelser under första världskriget

 • förklara hur kriget slutar

Första Världskrigets orsaker:

 • Nationalismen var stor i alla Europas länder 

 • Tyskland ville behålla de gränserna de hade som sträckte sig från Frankrike till Ryssland. 

 • Stormakterna bildade allianser med varandra för att försvara sina egna intressen. 

 • Balansen ändras i Europa – Tyskland växte allt starkare

Viktiga händelser under första världskriget

 • Skottet i Sarajevo

 • Svarta veckan

 • Kriget på Väst och Östfronten

 

Slutet på kriget

 • Tyske kejsaren tvingas att abdikera

 • Ryska Tsaren, Kejsaren av Österrike- Ungern och sultan Mehmet av Osmanska riket försvinner också.

 • Versaillesfreden

 • Missnöjet i Tyskland

 • Europas karta ritas om

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback