Skolbanken Logo
Skolbanken

Få- Textilslöjd åk 7-9, ht 2019 - vt 2020

Fågelskolans Särskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Du kommer under denna terminen att få möjlighet att välja ett eller flera valfria arbeten. Du arbetar igenom hela slöjdprocessen (planering, genomförande och utvärdering.)

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat och kombinera dessa kunskaper med medvetna val av material och teknik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och kreativitet och uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll


Kunskapsmål

Du ska under den här terminen utveckla dina förmågor att:

 • kunna presentera idéer för slöjdarbeten
 • visa kreativitet (skapa, lösa problem)
 • planera arbeten, välja material, arbetsmetoder och verktyg
 • genomföra arbeten
 • följa instruktioner (muntliga, skriftliga)
 • kunna påverka ditt resultat under arbetets gång
 • ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar
 • dokumentera dina arbetsinsatser och det färdiga resultatet
 • följa regler, rutiner och bidra till arbetsro

 

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi:

 • Olika inspirationskällor ligger till grund för att du ska kunna komma med idéer och förslag på arbeten.(färdiga modeller, böcker, mönsterpärmar mm)                                              
 • Du planerar och väljer ett arbete                                                                                       
 • Du ritar av ditt mönster / mall och ev klipper ut.                                                                     
 • Du väljer material, redskap och teknik till ditt arbete.                                                            
 • Du tillverkar ditt arbete efter arbetsbeskrivning / instruktioner.(muntliga och skriftliga)         
 • Du fotograferar och utvärderar ditt arbete                                    

Bedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av:

 • hur du kan skapa och genomföra idéer
 • hur självständigt du arbetar
 • din problemlösningsförmåga
 • din initiativförmåga ( t ex hur du använder tiden)
 • hur din ansvarsförmåga är (ansvar för dig själv, arbetet, salen, ordning)
 • hur du kan välja och använda verktyg, metoder och material
 • hur du gör färg- och formval (estetiska förmågan)
 • hur du kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar
 • hur du kan motivera dina val

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter