Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Livets utveckling

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Ni kommer under detta arbetsområde att få arbeta med hur livet har utvecklats.

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om...

  • ...hur livet har utvecklats.
  • ...att livet utvecklas hela tiden, även idag och imorgon.
  • ...att människan ingår i livets utveckling.
  • ...hur man kan sortera olika djur.
  • ...vem Charles Darwin var.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken "Koll på NO år 6" och arbeta i tillhörande arbetsbok. Vi kommer även titta på filmer och power-points. Arbetsområdet kommer att examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Livets utveckling
Uppgifter
Beskrivande text om Livets utveckling
Beskrivande text om Livets utveckling