Skolbanken Logo
Skolbanken

Backen Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Taxinge förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Avdelning

Backen

Prioriterat mål

Normer och Värden respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Delmål 

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

Nuläge

Vi skolade in 11 barn i augusti så nästan hela gruppen är ny. Barnen håller på att lära känna varandra och hitta sin roll och plats i gruppen.

Utveckling pågår när barnen

När barnen börjar att känna sig trygga i gruppen och göra sin röst hörd. Förstår att vi alla är viktiga för gruppen.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi använder oss av litteratur som tar upp normer och arbetar med lådorna vi har som utgår ifrån barnkonventionen. använder oss även av kompisböckerna. Pratar på samlingen och i vardagssituationer om allas lika värde och konfliktlösning.Vi för en ständig dialog med barnen om hur man är en bra kompis att vi tar hand om varandra. Vi har gjort en kompis sol på väggen på strålarna ska barnens tankar skrivas ner.

Så här ska vi följa upp

Vi fortsätter med att prata om hur man  är en bra kamrat och att man hjälper varandra. läsa böcker om normer och värden och ha en dialog med barnen efteråt. Vi har läst kompisböckerna för barnen som utgår från barnkonvertionen. Nissa vår adventstomte pratar mycket om hur man är en bra kompis.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Barnen är måna om varandra. Vårt arbete har gett resultat i barngruppen men vi känner att detta är ett ständigt pågående arbete som alltid måste hållas aktuellt.Vi måste se vår förskola som allas arbetsplats både barn och vuxna, se till att det är en plats där vi trivs och mår bra. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter