Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Matematik åk 3 år 19/20

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 september 2019

I ämnet matematik kommer vi, under läsåret, att fokusera på vardagsmatematiken från det konkreta till det abstrakta.

 

Mål och undervisning.

Du ska utveckla din förmåga att...
  • lösa och göra egna matematiska problem.
  • använda och förstå matematiska begrepp.
  • välja passande räknesätt för att lösa en uppgift.
  • delta i matematiska samtal.

 

För att du ska utveckla dina matematiska förmågor och kunskaper arbetar vi på följande sätt:

  • Gemensamma genomgångar
  • Läromedlet Favorit matematik
  • Nomp
  • Konkret material
  • Samtal, gruppövningar, parövningar samt enskilt arbete

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 
- Dela upp tal inom talområde 0-1000 och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
- Använda positionssystemet,

- Använda del av helhet och del av antal (bråk),

- Använda de fyra räknesätten samt se samband mellan dem,

- Använda naturliga tal i huvudräkning, överslagsräkning och skriftliga räknemetoder,

- Bedöma rimligheten vid beräkningar och uppskattningar,

- Visa förståelse för likheter och likhetstecknet,

- Se mönster i talföljder och att konstruera geometriska mönster,

- Kunna namnge och beskriva geometriska objekt och dess egenskaper,

- Förstå skala vid förminskning och förstoring,

- Se symmetri och skapa det i bild,

- Mäta längd, massa, volym och tid,

- Sortera fakta i tabeller och beskriva i enkla undersökningar och diagram,

- Se samband,

- Lösa problem,

 

 
Bedömningen av dina kunskaper kommer göras efter samtal, diagnoser och skriftliga uppgifter.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter