Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Prima matematik 2A kap 2

Axonaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Vi kommer bl a lära oss om vad tal i bråkform är.

Vi kommer repetera:

 • hälften ( 1/2 ) av ett givet antal
 • addition utan tiotalsövergång
 • subtraktion utan tiotalsövergång
 • redovisa lösning vid problemuppgift
 • svara med hel mening vid problemuppgift

 

Nytt som vi går igenom:

 • hel, 1/2, 1/3 och 1/4
 • addition med tal i bråkform
 • fjärdedel ( 1/4 ) av ett givet antal
 • skriftlig uppställning ( addition och subtraktion )

 

Målet är att du ska kunna:

 • dela upp objekt i 1/2, 1/3 och 1/4
 • ange hur stor del av ett objekt som är markerad
 • ange hälften av ett givet antal
 • räkna ut summan och differens med hjälp av huvudräkning eller skriftlig uppställning

 

Jag kommer titta extra mycket på:

 • hur väl du kan dela upp helheter i olika antal delar
 • hur väl du kan namnge delarna som enkla bråk
 • hur väl du kan välja en räknemetod (huvudräkning eller skriftlig uppställning) för att lösa additions- och subtraktionsuppgifter

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback