Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Lappteknik

Bälinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 september 2019

I den här uppgiften kommer vi att arbeta med lappteknik. I arbetsområdet kommer du att få utveckla din kreativitet när det gäller färg och form samt träna precision och noggranhet. Tekniken är en övning i att hantera symaskinen men också ett sätt att lära sig om tygers egenskaper, sömnadsteknik och logiskt tänkande som kommer att ligga till grund för framtida arbeten i textilslöjd. Det ursprungliga syftet med lappteknik var att sy täcken genom att ta tillvara tygspill från gamla kläder och annan sömnad. Nu för tiden är det vanligt i heminredning, till nya kläder och annat. Ditt arbete ska bestå av minst 6 st tygbitar eller fler, du får välja storlek och de ska sys ihop på maskin. Tänk på kompositionen när det gäller färger. Du måste börja med att planera ditt arbete genom att inspirera dig, göra en skiss, tänka igenom vilka redskap och vilket material du kommer att behöva. När du är klar med arbetet ska du utvärdera resultatet och arbetsprocessen.

Dina mål

  • Att kunna formge och sy ett användbart föremål i lappteknik.
  • Att kunna följa muntliga instruktioner.
  • Träna problemlösning och logiskt tänkande.
  • Kunna sy ihop en öppning med små kaststygn för hand (träna finmotorik).
  • Kunna välja rätt material och färger från ett estetiskt och praktiskt perspektiv

Bedömning

  • Bedömningen görs utifrån hur du arbetar och det färdiga resultatet, samt hur du utvärderar processen.
  • Att du kan hantera verktygen på ett säkert och riktigt sätt.

Undervisning

  • Du kommer att få flera muntliga och praktiska genomgångar.
  • Du kommer att kunna använda instruktioner (filmer/ beskrivningar).

 

Utvärdering

  • Du kommer att få utvärdera processen i slöjdboken.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback