Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Prä Engelska 08ab

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Under de kommande veckorna arbetar vi muntligt och skriftligt med kapitel 1 till 6 i Champ 5, (kapitel 1-3 är repetition av Champ 4). Texterna i kapitlen är grunden för vårt arbete. Utifrån dessa gör vi olika uppgifter i t.ex. Workbook. Dessutom blir det sånger, filmklipp och 'quizzes'. See you in class!

Arbetsområdets syfte

Du visar att du:

 • förstår innehållet i de texter vi läser
 • förstår enkel, tydligt talad engelska, i lugnt tempo om vardagliga och bekanta ämnen
 • förstår ordklassen adjektiv samt adjektivets funktion i en sats

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • det engelska alfabetet
 • fråga om vägen och själv ge enklare vägbeskrivningar 
 • lite mer om USA:s geografi 

 

Innehåll

Chapters 1 to 6 Champ 5; textbook +workbook

 • alfabetet
 • vägbeskrivningar
 • vardagliga fraser
 • lite geografi (kopplat till USA)

 Grammatik:

 • rumsprepositioner - som svar på frågan "Where is/are ...?
 • substantiv: plural -s
 • verb: tredje person presens (he/she/it looks)
 • presens av verbet be
 • frågor med 'do-omskrivning'
 • adjektiv - komparation av adjektiv

 

Vad bedömer läraren?

Framför allt ska du träna mycket på lektionerna (och hemma). Sedan visar du vad du kan - ibland skriftligt, ibland muntligt.

Tänk på att "PRACTICE MAKES PERFECT"

Du ska vara aktiv på lektionerna och delta efter bästa förmåga

Du kommer att få visa dina förmågor på olika sätt:

 • läxförhör kan ske muntligt eller skriftligt
 • presentationer och små uppspel av scener./dialoger

Kursplanemål


• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter