Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Skrivning skolår 4

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Under hela fyran arbetar vi med skrivande av olika slags texter. Här kan du läsa lite mer om vad vi skall göra och varför samt vad som kommer att bedömas.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska få utveckla ditt skriftspråk så att du känner att du kan uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och med olika syften. Du kommer även att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att du utvecklar din förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Förmågor att utveckla

Utveckla din förmåga att:

 • skriva olika slags texter och följa genrens typiska upplägg.
 • använda dig av stavningsregler, regler för skiljetecken, språkriktighet.
 • skriva levande och gestaltande.
 • förbättra dina texter utifrån respons från kamrater och/eller lärare.

 

Så här ska vi arbeta

Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att skriva olika slags texter med: 

 • gestaltande beskrivningar
 • fungerande struktur (inledning, innehåll, avslutning)
 • utvecklat språk (meningsbyggnad, varierat språk, skiljetecken, stavning) 
 • utifrån respons kunna förbättra dina texter.

 

Vi ska

 • arbeta i läroboken Simsalabim.
 • skriva egna texter med tydlig struktur.
 • hjälpa varandra då vi skriver med hjälp av kamratrespons.
 • göra avstämningar med hjälp av boken Tummen upp.

 

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med tydligt innehåll, struktur och varierat språk.
 • använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • skriva berättande texter 
 • skriva sakprosatexter
 • utveckla dina texter för ett tydligare och fylligare innehåll mot en högre kvalitet.

 

Kopplingar till läroplan

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Skrivning skolår 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback