Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk med Anka Vanka

Njutångers förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 september 2019

Anka Vanka leker in språket med barnen.

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språk, temaarbete och språksamlingar

Tidsperiod: V 37-40

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Gullvivan

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: Ht 2019

Planeringen Upprättad av: Annica

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Språk
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttryck tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- att symboler och skrift säger oss något, vi lär oss om bilder, bokstäver och ljuda bokstäver.

-Förmågan att berätta med olika röster (drama) Leka med språket.
-Att baren är nyfikna och ställer frågor och säger vad de tycker.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Barnens erfarenheter och förkunskaper ser vi på språksamlingarna vi har.
Vi kommer att arbeta med det i vårt Tema arbete,
Barnen kommer att få möta Anka Vanka som skickar brev till oss och vi läser breven tillsammans. Anka Vanka ger oss uppdrag när vi går ut i skogen. Breven lär oss förståelse för symboler och skriftspråk.

Barnen görs delaktiga i uppdraget och efter varje uppdrag ser vi vad vi kan spinna vidare på.

V 37 Uppdrag: leta pinnar, kottar, blad i skogen som ser ut eller som vi kan forma till bokstäver.

v 38 Uppdrag: Symboljakt ute i närområdet. Barnen får sedan rita en egen skylt och tala om budskapet för den.

V 39 Uppdrag: Leta lika bilder, exempelvis rimpar, lika bokstav, lika ord, lika symbol, sammansatta ord m.m.

V 40 Uppdrag: Dramatiserar ute i skogen utifrån en bok eller från språksamlingarna

3-4 dagar i Veckan tittar vi på Bokstavslandet och reflekterar kring det.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Unikum Glimtar till VH. Dokumentation inne på förskolan för Vh och barn. Efter varje temadag så har vi en reflektionsstund med barnen där vi tittar på bilder från dagen som både personal och barn har varit delaktiga i att ta.. Som utvärdering gör barnen "Min dokumentation " på vad de gjort och lärt sig efter avslutade uppdrag. Vi personal utvärderar efter avslutad period.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter