Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Puberteten

Glömstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 19 september 2019

Utifrån era önskemål och läroplanens centrala innehåll kommer undervisningen att handla om: Hur er fysiska och psykiska hälsa påverkas av kost, sömn, puberteten och sociala relationer. Vad som händer i kroppen under puberteten och varför samt hur könsorganen är uppbyggda och fungerar. Frågor om ideal, identitet, relationer, kärlek och ansvar. Jag kommer att bedöma dina förmåga att: Samtala och diskutera frågor som handlar om hälsa. Du ska tänka på att försöka skilja mellan fakta och andra värderingar. Ställa frågor och bemöta åsikter och argument så att diskussionerna förs framåt. Resonera om hälsa och sexualitet och visa hur det hör ihop med vad som händer i din kropp under puberteten. Utifrån faktatexter sammanställa en presentation om puberteten ur ett biologiskt perspektiv.

Du ska göra en valfri presentation med faktainnehåll gällande puberteten och människans könsorgan. Var noga med att ange källor.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Biologi puberteten
Uppgifter
Puberteten
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback