Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO åk 2 LUFT

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 19 september 2019

Vad är luft? Kan man se luft? Vad finns i luft och hur påverkar luften människor och djur?

Vad ska du lära dig:

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras
 • Vindens kraft
 • Luften väger
 • Luften är livsviktigt- påverkan för allt liv på jorden

Hur vi arbetar:

 • Vi tittar på film
 • Vi arbetar med tankekartor och skriver egna faktatexter.
 • Vi söker enklare fakta genom att använda digitala verktyg
 • Vi diskuterar och drar slutsatser tillsammans och ensamma
 • Vi gör enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • Vi gör egna experiment och försök

Vi tränar följande förmågor:

 • Kommunicerar/argumenterar/granska
 • Experiment/ naturvetenskapligt arbetssätt
 • Begrepp/förklara/beskriva

Vi arbetar med följande begrepp:

 • luftbubblor
 • atmosfär
 • gaser
 • lufttryck
 • vindkraft
 • orkan
 • tungt/ lätt
 • rymden
 • syre
 • lungor

Läroplanskopplingar

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback