Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Världskrigen

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Första världskriget föddes ur de många konflikter och ideologier som grodde runt om i Europa vid 1900-talets början . Kriget blev oundvikligt och fick egentligen aldrig någon riktig lösning. De fredsförhandlingar som följde fick konsekvenser för världshistorien som då var svåra att ana. Vi kommer att ta reda på vad som hände och varför? Sen tar vi oss vidare genom mellankrigstiden för att landa i andra världskriget och förintelsen.

Områdesbeskrivning

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förståelse för de olika processer som ledde fram till Versaillesfreden 1919.

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå hur politiska idéströmningar, framförallt socialism, kommunism, liberalism legat till grunden för utvecklingen av olika länders politik och styrelsesätt under 1900-talet och även fram till idag. 

Du kommer att utveckla din förmåga att resonera kring orsaker till och följder av konflikter som omfattade stora delar av världen både i första och andra världskriget.

Du kommer att få ta del av föreläsningar, filmklipp, bilder och texter i läroböckerna som skildrar krigets orsaker, dess förlopp och den avslutande fredsförhandlingen. 

Du ska få en förståelse för hur nutida konflikter har kopplingar till historiska skeenden och hur begrepp som rasism, folkmord fick helt nya betydelser under den här tiden. 

Varför ska vi läsa det här?

Du ska i arbetsområdet träna på att utveckla din förmåga att tolka och analysera historiska händelser och skeenden. Jag kommer att bedöma:

  • dina kunskaper om händelser, skeenden och gestalter under den här tidsperioden.
  • din förmåga att se och redogöra för samband, det vill säga hur det som händer hänger ihop och hur olika händelser påverkar varandra. 
  • din förmåga att använda historiska begrepp
  • din förmåga att koppla och förstå hur samtida händelser har påverkats av historien.
  • din förmåga att förstå begreppen historiebruk, historiemedvetenhet.

Undervisningen?

* Filmer/dokumentärer - Första världskriget, Tiden mellan krigen och Andra världskriget med frågor till

* Flera övniingar från Levandehistoria.se

* Bok - "Om detta må vi berätta" om förintelsen

* Föreläsningar

* Gruppuppgifter

* Analys och resonemangsuppgifter med hjälp av olika strategier och metodmallar

* Övningar där du får diskutera och resonera om hur 1900-talets historia har påverkat 2000-talet.

 

Så här kommer dina kunskaper bedöma

Du kommer att bedömas i klassrummet och i olika analysuppgifter både enskilda och i grupp. Vi kommer fortsätta arbeta med olika verktyg som ger dig möjlighet att analysera och fördjupa din diskussion om olika historiska skeenden. Du kommer även att bedömas i de uppgifter du gör kring rasism och mänskliga rättigheter. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter