Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektbaserat arbetssätt Källan

Kvarnstenens förskola, Mariestad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Målformulering: Bedriva en pedagogisk undervisning som främjar språk och kommunikation, med fokus på natur och teknik.

 

 

Följande frågor ska besvaras utifrån syftet med projektet:

Vad är utgångspunkten och syftet med projektet/utvecklingsområdet och hur har vi sett det/barnens intresse?

Vilken/vilka kunskapsteorier ligger till grund för vår barnsyn och kunskapssyn?

På vilket sätt iordningställs miljön på avdelningen så att projektet kan ”leva” under hela dagen?

Hur presenteras och hur startar vi upp projektet med barnen? 

 

Följande frågor kommer vi som pedagoger att reflektera kring under våra måndagsreflektioner:

Vad är syftet?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Blev aktiviteten/erbjudandet/uppgiften som du/ni hade tänkt?

Hur stärker aktiviteten barnets/barnens språk och kommunikation, samspel?

Hur går vi vidare?

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande frågor kommer vi som pedagoger att reflektera kring under våra kvällsplaneringar (månadsvis):

På vilket sätt har barnens utveckling och kunnande förändrats med hjälp av det ni beskrivit i lärloggarna och veckoreflektionerna?

Hur stärks ert innehåll i reflektionen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter