Skolbanken Logo
Skolbanken

Hjärtrud på Hallonet

Diamanten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Alla barn på Hallonet ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är.

BAKGRUND

Hjärtrud är en av våra sju lärvänner. Hjärtrud och hjärtat är symboler som vi arbetar med empati, förståelse och tolerans. För oss är det viktigt att varje barn ska uppleva, höra att de är värdefulla varje dag.

MÅL

Genom lärvännen Hjärtrud får barnen verktyg till att stärka sin självkänsla och förstå andras perspektiv och känslor.

METOD - GENOMFÖRANDE

På onsdagar har vi vår hjärtedag. Då erbjuder vi barnen en gemensam samling för att se och uppmärksamma alla barn på det sättet som de vill uppmärksammade på. Hjärtrud kommer till oss på samlingen. Vi pratar om hur man är en bra kompis och ibland tar vi upp konflikter som har uppstått under dagen. Hjärtrud lyfter fram värderingar och normer i barngruppen - hur man ska vara mot varandra, hur man kan hjälpa varandra. Vi berättar för barnen att idag är det Hjärtrud och Hjärtebarnens dag att bestämma. Hjärtrud väljer ut ett kort med barnens bild ur påse och hen blir dagens hjärtebarn. Hjärtrud berättar vad det betyder att vara värdefull och att hen är värdefull precis hen är. Barnet får välja en sång och sjunger tillsammans med sina kompisar.

Sedan serveras lunch vid ett vackert dukad bord.

DOKUMENTATION

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av fotografering av aktivitet, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvecklar värdegrundsarbetet med Hjärtrud genom observationer av barngruppen samt samtal med barnen, reflektion och analys gjorda i Unikum.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter