Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Veckoplanering Evolution åk9 HT19

Vasa Real, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2019

 

Planering – Evolution åk 9

 

 

 

Vecka

(datum)

Innehåll

Sidor att läsa under veckan

Övningsuppgifter

Läxa

39

(23-27/9)

Evolution är förändring

 s. 310-315

6.1 Anpassning hos däggdjur

6.2 Anpassning hos fåglar

6.3 Mer om evolution

Kan du?

Vad betyder begreppen?

s. 315

40

(30/9-4/10)

Bevis för evolutionen

s. 316-319

6.4 Bevis för evolutionen

Du har upptäckt ett fossil – Vad är det?

Kan du?

Vad betyder begreppen?

s. 319

41

(7-11/10)

Livets utveckling på jorden

s. 320-326

6.6 Livets utveckling

6.7 Människans utveckling

Kan du?

Vad betyder begreppen?

s. 319

42

(14-18/10)

Prov

 

 

 

 

 

 

Mål:

 

Efter avslutat moment ska du förstå:

 

1.      Vad naturligt urval betyder inom evolutionsteorin

 

2.      Hur miljöförändringar kan påverka levande organismer

 

3.      Varför det är viktigt med genetisk variation inom en art.

 

4.      Varför arter dör ut och varför nya arter uppstår.

 

5.      Förklara vad mutationer är och varför de är viktiga för evelutionen.

 

6.      Berätta hur Charles Darwins byggde upp sina teorier kring evolution.

 

7.      Ange några bevis för evolutionen.

 

8.      Förklara varför fotosyntes var viktig för livets utveckling

 

9.      Kunna beskriva huvuddragen för livets utveckling på jorden

 

10.  Beskriva några viktiga steg i människans utveckling.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter