Skolbanken Logo
Skolbanken

Vila med digitala verktyg

Trollskogen 1, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Hur vi har våran vila på våran avdelning - Trollsländan röd hösten 2019

Vi kommer varje dag (om det går) att ha en kort vila efter lunchen.

Där det kommer vara två vuxna som deltar med barnen, den tredje tar hand om disk och går på sin rast. 

De två som är kvar på avdelningen med barnen, använder sig av ipad, högtalare och projektor, vi kommer spela upp lugn musik från Youtube och ha filmen som tillhör musiken. Projektorn kommer riktas upp mot taket så barnen kan om de vill ligga ner på golvet och fantisera sig bort mot det tema som spelas upp. 

Till en början kommer vi nog bara kunna spela i några få minuter och kunna öka succesivt på vilan, de barn som sover får sova och resterande kommer att få klä på sig ytterkläderna och gå ut på gården för att springa av sig om vädret tillåter. Vi tänker att ha samma video ett tag framöver för att barnen ska känna trygghet i att veta vad som kommer att ske. 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter