Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Friluftsliv och Livräddning

Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Närheten till naturen är viktig för människan. I det här avsnittet ska vi lära oss varför. Vi kommer även lära oss om metoder och redskap för friluftsliv, Lära sig att bygga vindskydd, laga mat på spritkök och göra knopar samt vilka regler som gäller när man vistas i naturen, samt orientering och olika aktiviteter i naturmiljö.

 

Centralt innehåll:

  • Metoder och redskap för friluftsliv
  • Friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga
  • utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation
  • säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

Planering:

v.34-39 Intro Friluftsliv, Planering, Stadsorientering, vindskydd, HLR

v.40 Praktisk Examination friluftsliv- heldag i Nacka naturreservat

v.41 Skriftlig Examination Kulturella och sociala aspekter på friluftsliv.

v. 42 Livräddning i vatten (Kronobergsbadet)

V.4 Iskunskap Hellasgården 

  

 

Att läsa:

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Matriser i planeringen
Moment: Friluftsliv och Livräddning
Uppgifter
Livräddning i vatten och simteknik
Kulturella och sociala aspekter på friluftsliv
Heldag v.40 Friluftsliv och Livräddning
Livräddning på land