Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fritidsgympa

Hålta fritidshem, Kungälv · Senast uppdaterad: 20 september 2019

På torsdagar har fritids Norrgård Fritidsgympa. Barnen har varit med och önskat aktiviteter på fritidsrådet. Under några veckor på hösten kommer vi att använda barnens önskningar på fritidsgympan.


Läroplanskopplingar

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter