Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Kapitel 3 Geometri

Pilevallskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Likformighet och geometriska objekt i tre dimensioner och deras volym är saker vi ska undersöka i detta avsnitt. Vad heter de olika geometriska objekten och hur kan man återigen använda Pythagoras sats för att lösa problem. Detta ska vi tar reda på.

Tidsplan:

Under vecka 45 - 51 kommer vi att arbeta med området Geometri.

 

Området innehåller:

  • Geometriska objekt och deras egenskaper
  • Area- och volymskala
  • Likformighet
  • Volym och olika volymenheter

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

  • ha gemensamma genomgångar.
  • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
  • se mattefilmer 
  • spela spel

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms på diagnos och prov.

 

Språkmål:

Förstå instruerande texter i våra mattespel samt kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information.

 

Begrepp

Rymdgeometrisk kropp, basyta och sidoyta, månghörning, begränsningsyta, mantelyta, längdskala, area- och volymskala, likformighet

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback