Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Under detta arbetsområde i historia kommer vi lära oss om Vikingatiden.

Det här ska du lära dig under tiden vi arbetar med Vikingatiden:

  • Ha kunskaper om hur människor levde under vikingatiden

  • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit

  • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit

  • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)

  • Kunna använda historiska ord och begrepp

  • Känna till vikingarnas tro och religion

Vi kommer att arbeta med att förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och  se vilka spår som finns från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

 

Hur ska vi jobba?

- läsa texter ur historieboken 

-läsa skönlitterära böcker för att skapa en förståelse för hur nordborna levde under denna tid.

- sökta fakta och information på digitala sidor.

- vi ska träna på ord och begrepp och se samband med dessa i dagens samhälle.

- vi kommer att se på film.

- Vi kommer att jobba med att göra egna presentationer av asagudarna i Powerpoint.

- vi kommer att samtala och resonera i grupp och i par.

Så här visar du att du har lärt dig:

- du deltar i samtal, där du förklarar och resonerar runt det vi pratar om.

- du använder viktiga ord och begrepp.

- du kan berätta om livet i en vikingaby.

- du kan berätta om vikingatåg runt om i Europa.

- du kan berätta om två asaguar

- du kan berätta om några forntida minnen och varför vi kan veta så mycket om vikingatiden.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter