Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering års 7

Svaneskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Centralt innehåll - Jordens klimat- och vegetationszoner (naturgeografi) - Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och tematiska kartor. Statistik. Ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi - Klimatet och dess förändringar i olika delar av världen. Konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och miljö. Klass 06d kommer även att fördjupa sig i klimat och vegetation i sina arbeten i svenskämnet.

Undervisning (v. 34-41)

  • Genomgångar om, och studera: kartor & jordens klimat- och vegetationszoner
  • Arbeta med olika slags kartor och statistik (kart- och statistikuppgifter)
  • Arbeta med klimatzoner
  • Uppgift från gammalt nationellt prov om kartan och klimatzoner.
  • Film om klimatförändringar
  • Diskutera och undersöka klimatförändringarna: problemen och konsekvenserna
  • Slutuppgift om lösningarna - hållbar utveckling 

Kunskaper

Under arbetets gång kommer du att utveckla din förmåga att:

 

  • utveckla dina kunskaper om, och kunna jämföra olika klimat- och vegetationszoner. 
  • utveckla dina kunskaper om klimatproblem och olika slags lösningar på problemen. 
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån:

Hur pass väl du visar dina kunskaper och förmågor via våra diskussioner, bedömningsuppgifter (Amazonas brinner, Källuppgift och Den hållbara staden) och prov. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter